Events-Makerspace-Cowork-Workshop-DIY

Objects In Transit

‘(…) door zich elke dag te vernieuwen behoudt de stad zichzelf geheel in haar enige definitieve vorm: die van het afval van gisteren dat zich ophoopt op het afval van eergisteren en van al haar dagen en jaren en lustra.’ (Italo Calvino, 1972)

Objects in Transit biedt een inkijk in de praktijken van kunstenaars, ontwerpers en sociaal-artistieke collectieven die op diverse manieren aan de slag gaan met de materiële overblijfselen van onze consumptiecultuur.

Ecologische, economische, politieke, poëtische en esthetische motieven geven al decennia lang aanleiding tot het verzamelen, hergebruiken en recycleren van uiteenlopende objecten -en materialen die als waardeloos werden beschouwd door hun oorspronkelijke eigenaar. Doorheen deze sociaal-artistieke activiteiten worden verschillende motivaties en uitwerkingen gepresenteerd die hedendaagse makers voorstellen in het herwaarderen van afgedankte materialen. Op die manier wordt het onzichtbare en ‘verstopte’ – de eindeloos uitgestrekte berg afval – op fragmentaire wijze zichtbaar gemaakt, en kan er met een andere blik gekeken worden naar deze alledaagse objecten en de verschillende mogelijkheden die ze in zich dragen.

Objects in Transit poogt een tegenantwoord te bieden op het kortstondige bestaan van spullen en een platform te creëren waarin kritisch gereflecteerd kan worden over onze omgang met -en de circulatie van de spullen die ons dagelijks omringen.


‘(…) en se renouvelant chaque jour, la ville se conserve toute dans cette seule forme définitive: celle des ordures de la veille, qui s’entassent sur les ordures des jours d’avant et de tous les jours, années, lustres de son passé.’ (Italo Calvino, 1972)

Objects in Transit offre un aperçu des pratiques d’artistes, de designers et de collectifs socio-artistiques travaillant de différentes manières avec les vestiges matériels de notre culture de consommation.

Pendant des décennies, des motifs écologiques, économiques, politiques, poétiques et esthétiques ont conduit à la collecte, à la réutilisation et au recyclage de divers objets et matériaux jugés sans valeur par leurs propriétaires. Diverses motivations et élaborations sont présentées tout au long de ces evenements socio-artistiques proposée par les créateurs d’aujourd’hui dans la réévaluation des matériaux mis au rebut. En faisant cela, l’invisible et le “caché” (l’immense pile de déchets) deviennent visibles de manière fragmentaire, et vous permettent d’observer ces objets de tous les jours selon plusieurs perspectives.

En plus d’apporter une réponse au non-sens de l’existence éphémère des objets, Objects in Transit s’efforce également de constituer une plate-forme pour une réflexion critique sur nos relations et la circulation des objets de notre quotidien.